Why ads on spokensanskrit.org?


उक्तप्रत्युक्त n. uktapratyukta exchange of words back and forth
उक्तप्रत्युक्त n. uktapratyukta discourse
उक्तप्रत्युक्त n. uktapratyukta conversation
उक्तप्रत्युक्त n. uktapratyukta kind of anthem or alternate song