Why ads on spokensanskrit.org?


शासक m. zAsaka ruler
शासक m. zAsaka governor
शशक m. zazaka rabbit
शासक m. zAsaka chastiser
शासक m. zAsaka instructor
शासक m. zAsaka teacher
शशक m. zazaka man of a particular character
शशक m. zazaka hare
सशकल adj. sazakala having scales
सशकल adj. sazakala together with scales
शशकर्ण m. zazakarNa ear of a hare
शशकर्ण m. zazakarNa hare-eared
शशकशिशु m. zazakazizu young of a hare
शशकाधम m. zazakAdhama miserable little-rabbit