Why ads on spokensanskrit.org?


आदत्ते verb Adatte { AdA } take
आदत्ते verb Adatte { AdA } nibble
आदत्ते verb Adatte { AdA } accept
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } feel  
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } grasp
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } choose (a path)
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } take away
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } keep in mind
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } put on (clothes)
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } begin to speak or to recite
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } carry off
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } approve of
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } catch hold of
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } perceive
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } reclaim  
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } take as food or drink
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } receive
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } notice
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } separate from
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } undertake
आदत्ते verb 1 Adatte { AdA } seize
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } impress
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } keep
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } give or deposit in pledge
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } deposit
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } take  
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } receive
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } direct  
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } preserve
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } stake (money)
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } put  
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } conceive (as a woman)
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } make
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } apply
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } appropriate to one's self
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } supply
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } impregnate
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } get children
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } constitute
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } appoint
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } place on
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } hold
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } lend
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } instil
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } effect
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } add (fuel to fire)
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } put down
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } possess
आधत्ते verb Adhatte { AdhA } accept