Why ads on spokensanskrit.org?


आत्मवत् adj. Atmavat souled
आत्मवत् adj. Atmavat composed
आत्मवत् adj. Atmavat intelligent
आत्मवत् adj. Atmavat prudent
आत्मवत् adj. Atmavat having a soul
आत्मवत् adj. Atmavat self-possessed
आत्मवत् adj. Atmavat wise
आत्मवत् ind. Atmavat like one's self
आत्मवत्ता f. AtmavattA prudence
आत्मवत्ता f. AtmavattA self-resemblance
आत्मवत्ता f. AtmavattA proportion
आत्मवत्ता f. AtmavattA self-possession
आत्मवत्ता f. AtmavattA analogy
आत्मवत्ता f. AtmavattA self-regard