Why ads on spokensanskrit.org?


आशयितृ adj. AzayitR protecting
आशयितृ adj. AzayitR feeding
आशयितृ m. AzayitR feeder
आशयितृ m. AzayitR protector