HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
show max.100 search results     show all
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
अम्लभाव m. amlabhAva acidity
अम्लपित्त m. amlapitta acidity [med.]
अम्ल निम्बु m. amla nimbu acid lime
पित्त-आम्ल n. pitta-Amla bile acid
अम्ल-तापन n. amla-tApana acid bath
टाङ्किक अम्ल n. TAGkika amla boric acid
भद्रिक अम्ल n. bhadrika amla sylvic acid [Chem.]
भद्रिक अम्ल n. bhadrika amla abietic acid [Chem.]
प्रकुङ्कुमिक अम्ल n. prakuGkumika amla croceic acid [Chem.]
क्रविपलिक अम्ल n. kravipalika amla cresylic acid
प्रकुङ्कुमी अम्ल n. prakuGkumI amla croceine acid [Chem.]
अनन्तकोलिक अम्ल n. anantakolika amla coumalic acid [Chem.]
जयपालिक अम्ल n. jayapAlika amla crotonic acid
ऊ- अनन्तमूलिक अम्ल n. U- anantamUlika amla o- coumaric acid
जयपाल-म्रक्षिक अम्ल n. jayapAla-mrakSika amla croton-oleic acid
अम्ल-पङ्क m. amla-paGka bog (mud with acids) [ecology]
समक्रविपव शुल्बायिक अम्ल n. samakravipava zulbAyika amla m-cresol sulphonic acid [Chem.]
क्रव्यी भास्विक अम्ल n. kravyI bhAsvika amla creatine phosphoric acid
शौक्त adj. zaukta acid
दन्तशठ adj. dantazaTha acid
तीक्ष्ण adj. tIkSNa acid
शट adj. zaTa acid
क्षार adj. kSAra acid
खर adj. khara acid
अम्ल adj. amla acidic
अम्लता f. amlatA acidity
पाचन m. pAcana acidity
अम्लरस m. amlarasa acidity
अम्ल m. amla acidity
दन्तशठ m. dantazaTha acidity
कवर n. kavara acidity
आम्ल n. Amla acidity
काटुक n. kATuka acidity
चौक्र्य n. caukrya acidity
महाम्ल adj. mahAmla very sour [very acidic]
काम्ल adj. kAmla acidulous
अत्यम्ल adj. atyamla very acid
अम्लम्-लवण n. amlam-lavaNa acid salt
अम्लद्रव m. amladrava acid juice
अम्लमेह m. amlameha acid urine
acetic-acid
निम्बूक m. nimbUka common lime [Citrus Acida - Bot.]
विदाह m. vidAha turning acid
काम्ल adj. kAmla slightly acid
क्रविपिक अम्ल n. kravipika amla cresotic acid
शुक्तपाक m. zuktapAka acid digestion
महाम्ल n. mahAmla acid seasoning
अतितीव्र adj. atitIvra pungent or acid
विन्ध्या f. vindhyA star gooseberry [Averrhoa Acida - Bot.]
सुगन्धमूला f. sugandhamUlA star gooseberry [Averrhoa Acida - Bot.]
पारावती f. pArAvatI star gooseberry [Averrhoa Acida - Bot.]
लवलि f. lavali star gooseberry [Averrhoa Acida - Bot.]
कपित्थ m. kapittha wood-apple tree [Limonia acidissima - Bot.]
अनन्तमूरिलिक अम्ल n. anantamUrilika amla coumarilic acid [Chem.]
शुक्तक n. zuktaka acid eructation
अनन्तमूलियिक अम्ल n. anantamUliyika amla coumarinic acid [Chem.]
महाम्ल adj. mahAmla very acid or sour
व्यम्ल adj. vyamla free from acidity
आम्लीका f. AmlIkA acidity of stomach
अम्लिका f. amlikA acidity of stomach
अम्लीका f. amlIkA acidity of stomach
इन्दुलेखा f. indulekhA Soma or moon plant [Asclepias Acida - Bot.]
आम्लिका f. AmlikA acidity of stomach
शुक्तपाक m. zuktapAka acidity of stomach
सुरेष्ट m. sureSTa Soma or moon plant [Asclepias Acida - Bot.]
अम्लक n. amlaka acidity of stomach
अम्लपित्त n. amlapitta acidity of stomach
शुक्त adj. zukta become acid or sour
व्रिकाम्लिका f. vrikAmlikA kind of acid citron
निम्बू m. nimbU common lime or lemon [Citrus Acida - Bot.]
निम्बूक m. nimbUka common lime or lemon [Citrus Acida - Bot.]
निम्बूक m. nimbUka common lime or lemon [Citrus Acida - Bot.]
निम्बू m. nimbU common lime or lemon [Citrus Acida - Bot.]
फलाम्लपञ्चक n. phalAmlapaJcaka 5 acid or sour fruits
अत्यम्लपर्णी f. atyamlaparNI having very acid leaves
द्रावक m. drAvaka distilled mineral acids
विदग्धपरिवृद्धता f. vidagdhaparivRddhatA turning acid and swelling
रक्तस्राव m. raktasrAva kind of acid sorrel or dock
चणकाम्लवार् n. caNakAmlavAr acid water drops on cicer leaves
कटुचातुर्जातक n. kaTucAturjAtaka aggregate of four acid substances
कटुज adj. kaTuja produced from or made of acid substances
अम्लवर्ग m. amlavarga class of plants with acid leaves or fruits
वृक्षाम्ल n. vRkSAmla fruit of the tamarind used as an acid seasoning
खड m. khaDa buttermilk boiled with acid vegetables and spices
खल m. khala butter-milk boiled with acid vegetables and spices
फलपञ्चाम्ल n. phalapaJcAmla collection of 5 kinds of acid vegetables and fruits
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English