Why ads on spokensanskrit.org?


अनृतिन् adj. anRtin a liar
अनृतिन् adj. anRtin telling untruths
अनृतिन् adj. anRtin lying
अनृतिन् m. anRtin liar