HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
वि adverb vi asunder
द्वेधी ind. dvedhI asunder
विश्रयते verb vizrayate { vizri } go asunder
उद्वर्तति verb udvartati { udvRt } go asunder
प्रयाति verb prayAti { prayA } go asunder
विगच्छति verb vigacchati { vigam } go asunder
विश्रयति verb vizrayati { vizri } go asunder
विविच्यते verb vivicyate go asunder
विविच्यते verb vivicyate go asunder
प्रयाति verb prayAti { prayA } go asunder
विगच्छति verb 1 vigacchati { vi- gam } go asunder
विविच्यते verb pass. vivicyate { vivic } go asunder
निष्कृत् adj. niSkRt hew asunder
विष्टभ्नोति verb viSTabhnoti { viSTambh } fix asunder
विहरति verb viharati { vihR } put asunder
विष्टम्भ्नाति verb viSTambhnAti { viSTambh } fix asunder
प्रतिसारयति verb caus. pratisArayati { pratisR } put asunder
विदीर्ण adj. vidIrNa rent asunder
निर्दारित adj. nirdArita torn asunder
विश्लेषित adj. vizleSita rent asunder
विकस्त adj. vikasta rent asunder
विरुग्ण adj. virugNa torn asunder
विवेकिन् adj. vivekin kept asunder
विखण्डित adj. vikhaNDita torn asunder
विदल adj. vidala rent asunder
विपाटित adj. vipATita torn asunder
विगत adj. vigata gone asunder
दलित adj. dalita torn asunder
विधृत adj. vidhRta kept asunder
विरिष्ट adj. viriSTa rent asunder
छिद्र adj. chidra torn asunder
विदारित adj. vidArita torn asunder
विदलदलीकृत adj. vidaladalIkRta rent asunder
दारयति verb dArayati { dRR } tear asunder
विलभते verb vilabhate { vilabh } part asunder
कृन्तति verb kRntati { kRt } tear asunder
उत्कषति verb utkaSati { utkas } gape asunder
विखिदति verb vikhidati { vikhid } tear asunder
रुणद्धि verb ruNaddhi { rudh } rend asunder
व्यचते verb vyacate { vyac } bend asunder
विद्रवति verb vidravati { vidru } part asunder
दारयते verb dArayate { dRR } tear asunder
विमथते verb vimathate { vimath } rend asunder
रुन्द्धे verb runddhe { rudh } rend asunder
कुष्णाति verb kuSNAti { kuS } tear asunder
व्यचति verb vyacati { vyac } bend asunder
विदशति verb vidazati { vidaMz } bite asunder
व्यवस्रंसते verb vyavasraMsate { vyavasraMs } fall asunder
विमथति verb vimathati { vimath } rend asunder
व्यवच्छिनत्ति verb vyavacchinatti { vyavacchid } tear asunder
उत्कर्षति verb utkarSati { utkRS } tear asunder
विष्पृणोति verb viSpRNoti { viSpR } tear asunder
कृन्तते verb kRntate { kRt } tear asunder
विस्फुरति verb visphurati { visphur } dart asunder
विमथ्नाति verb vimathnAti { vimath } rend asunder
विकिरति verb vikirati { vikRR } tear asunder
उत्कर्षते verb utkarSate { utkRS } tear asunder
विस्रंसते verb visraMsate { visraMs } fall asunder
विरदति verb viradati { virad } rend asunder
विहन्ति verb vihanti { vihan } beat asunder
कर्तति verb kartati { kRt } tear asunder
उज्जृम्भते verb ujjRmbhate { ujjRmbh } part asunder
विष्फुरति verb viSphurati { visphur } dart asunder
विमथ्नीते verb vimathnIte { vimath } rend asunder
विस्रवति verb visravati { visru } flow asunder
विरुजति verb virujati { viru } tear asunder
विस्रवति verb 1 visravati { vi- sru } flow asunder
स्फोटति verb 1 sphoTati { sphuT } part asunder
व्यचति , -ते verb 1 vyacati , -te { vyac } bend asunder
स्फुटति verb 1 sphuTati { sphuT } part asunder
स्फोटते verb 1 sphoTate { sphuT } part asunder
कोटयते verb 10 koTayate { kuT } tear asunder
कुट्यति verb 4 kuTyati { kuT } tear asunder
त्रुट्यति verb 4 6 truTyati { truT } fall asunder
त्रुटति verb 4 6 truTati { truT } fall asunder
त्रुट्यति verb 4 6 truTyati { truT } fall asunder
त्रुटति verb 4 6 truTati { truT } fall asunder
कुष्णाति verb 9 kuSNAti { kuS } tear asunder
सम्प्रसारयति verb caus. samprasArayati { samprasR } draw asunder
विपतयति verb caus. vipatayati { vipat } fall asunder
प्रदारयति verb caus. pradArayati { pradRR } tear asunder
विवर्तयति verb caus. vivartayati { vivRt } keep asunder
आस्फालयति verb caus. AsphAlayati { Asphal } tear asunder
सम्प्रसारयते verb caus. samprasArayate { samprasR } draw asunder
योयवीति verb Intens. yoyavIti { yu } gape asunder
निर्विसीर्यते verb pass. nirvisIryate { nirvizRR } fall asunder
दीर्यते verb pass. dIryate { dRR } fall asunder
व्यावृत्त adj. vyAvRtta split asunder
द्विध adj. dvidha split asunder
विद्ध adj. viddha burst asunder
व्यवदीर्ण adj. vyavadIrNa burst asunder
व्यायत adj. vyAyata drawn asunder
विनिर्भिन्न adj. vinirbhinna split asunder
प्रभिन्न adj. prabhinna split asunder
विद्रुत adj. vidruta burst asunder
विवृत्ति f. vivRtti going asunder
दीर्यति verb dIryati { dRR } break asunder
विभ्राम्यति verb vibhrAmyati { vibhram } drive asunder
संविजते verb saMvijate { saMvij } burst asunder
विनिर्भिनत्ति verb vinirbhinatti { vinirbhid } split asunder
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English