HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
दिक्स्थिति f. diksthiti bearing [Math.]
भारु m. bhAru bearing [Mach.]
सहन n. sahana bearing
फलवत् adj. phalavat fruit-bearing
फलवत् adj. phalavat fruit-bearing
भारु-निपीड m. bhAru-nipIDa bearing pressure [Mach.]
शरिमन् zariman bearing
भरण adj. bharaNa bearing
प्रसू adj. prasU bearing
धारण adj. dhAraNa bearing
भारिन् adj. bhArin bearing
वह् adj. vah bearing
धुरिण adj. dhuriNa bearing
वाहिन् adj. vAhin bearing
वोढृ adj. voDhR bearing
हर adj. hara bearing
हरि adj. hari bearing
बभ्रि adj. babhri bearing
धृत् adj. dhRt bearing
क्षम adj. kSama bearing
हार adj. hAra bearing
वह adj. vaha bearing
धारय adj. dhAraya bearing
वहन adj. vahana bearing
भृत् adj. bhRt bearing
प्रसवत् adj. prasavat bearing
सह् adj. sah bearing
धारि adj. dhAri bearing
उहू adj. uhU bearing
प्रसू adj. prasU bearing
सहिष्णु adj. sahiSNu bearing
धर adj. dhara bearing
भरत् adj. bharat bearing
वाह adj. vAha bearing
धारयाण adj. dhArayANa bearing
वाहन adj. vAhana bearing
प्रज adj. praja bearing
तितिक्षु adj. titikSu bearing
धरुण adj. dharuNa bearing
धरण adj. dharaNa bearing
सह adj. saha bearing
भरि adj. bhari bearing
भर adj. bhara bearing
धारिन् adj. dhArin bearing
पृष्ठधारक adj. pRSThadhAraka bearing
ऊढि f. UDhi bearing
प्रजायिनी f. prajAyinI bearing
धारणा f. dhAraNA bearing
भृति f. bhRti bearing
प्रोद्धार m. proddhAra bearing
प्रग्राह m. pragrAha bearing
प्रजन m. prajana bearing
वाहि m. vAhi bearing
संवहन n. saMvahana bearing
सन्धारण n. sandhAraNa bearing
भरस् n. bharas bearing
परिधारण n. paridhAraNa bearing
विधारण n. vidhAraNa bearing
बिभ्रत् pr.p. bibhrat { bRt } bearing
धर suffix dhara bearing
मर्षयते verb caus. marSayate { mRS } bearing
मर्षयति verb caus. marSayati { mRS } bearing
वाहयति verb caus. vAhayati { vAh } bearing
वह adj. vaha bearing on
समुद्वाह m. samudvAha bearing up
विश्वसह adj. vizvasaha all-bearing
विश्वम्भर adj. vizvambhara all-bearing
सकर adj. sakara bearing tax
सर्वंसह adj. sarvaMsaha all-bearing
विश्वसह adj. vizvasaha all-bearing
अमर्षवत् adj. amarSavat not bearing
चाक्ष्म adj. cAkSma for bearing
सर्वंसह adj. sarvaMsaha all-bearing
विश्वम्भर adj. vizvambhara all-bearing
अमृष्यमाण adj. amRSyamANa not-bearing
अमृष्यमाण adj. amRSyamANa not-bearing
अप्रजा f. aprajA not bearing
सुवह adj. suvaha bearing well
निर्यातक adj. niryAtaka bearing away
शस्त्रधारिन् adj. zastradhArin bearing arms
अवधारक adj. avadhAraka bearing upon
हैरण्य adj. hairaNya bearing gold
मन्थर adj. manthara tale-bearing
अस्त्रधारिन् adj. astradhArin bearing arms
हिमधर adj. himadhara bearing snow
आयुधभृत् adj. AyudhabhRt bearing arms
मन्थर adj. manthara tale-bearing
कालक्षम adj. kAlakSama bearing time
भुरिषह् adj. bhuriSah bearing much
शस्त्रिन् adj. zastrin bearing arms
बहुसु adj. bahusu much-bearing
बहुसु adj. bahusu much-bearing
आण्डीक adj. ANDIka bearing eggs
महासह adj. mahAsaha bearing much
बीजिन् adj. bIjin bearing seed
कर्णेचुरुचुरा f. karNecurucurA tale-bearing
कर्णेचुरुचुरा f. karNecurucurA tale-bearing
कर्णेटिरिटिरा f. karNeTiriTirA tale-bearing
प्रसक्ति f. prasakti bearing upon
कर्णेटिरिटिरा f. karNeTiriTirA tale-bearing
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English