Why ads on spokensanskrit.org?


भक्षक m. bhakSaka eater
भक्षक adj. bhakSaka gluttonous
भक्षक adj. bhakSaka gourmand
भक्षक adj. bhakSaka an eater
भक्षक adj. bhakSaka one who eats
भक्षक adj. bhakSaka enjoyer
भक्षक adj. bhakSaka one who feeds or lives upon
भक्षक adj. bhakSaka voracious
भक्षक m. bhakSaka meal
भक्षक m. bhakSaka food
भक्षकार m. bhakSakAra baker
भक्षकार m. bhakSakAra cook
भक्षकार m. bhakSakAra food-maker