HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
show max.100 search results     show all
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
सङ्कीर्न adj. saGkIrna confused
सङ्कुल adj. saGkula confused
व्याकुल adj. vyAkula confused
अधीर adj. adhIra confused
पर्याकुली भवति verb paryAkulI bhavati { paryAkulIbhU } be confused or bewildered
प्रकीर्ण adj. prakIrNa confused
सङ्कुल adj. saGkula confused
गह्वर adj. gahvara confused
भ्रान्त adj. bhrAnta confused
दिङ्मूढ adj. diGmUDha confused [about the direction]
मूढ adj. mUDha confused
विप्लुत adj. vipluta confused
आकुल adj. Akula confused
अस्तव्यस्त adj. astavyasta confused
समाकुल adj. samAkula confused
अपस्मृति adj. apasmRti confused
चल adj. cala confused
विलक्षित adj. vilakSita confused
सङ्कीर्ण adj. saGkIrNa confused
व्यासक्त adj. vyAsakta confused
विसंष्ठुल adj. visaMSThula confused
पर्याकुल adj. paryAkula confused
विप्रमोहित adj. vipramohita confused
आविग्न adj. Avigna confused
सम्भ्रान्त adj. sambhrAnta confused
विभ्रान्त adj. vibhrAnta confused
प्रचलित adj. pracalita confused
सङ्कुलित adj. saGkulita confused
विमदित adj. vimadita confused
आविल adj. Avila confused
विसूत्र adj. visUtra confused
विकल adj. vikala confused
व्यस्त adj. vyasta confused
पिञ्ज adj. piJja confused
विमोहित adj. vimohita confused
सन्दिग्ध adj. sandigdha confused
कातर adj. kAtara confused
उन्मुग्ध adj. unmugdha confused
आकुल adj. Akula confused
संलुलित adj. saMlulita confused
व्याकुलीकृत adj. vyAkulIkRta confused
प्रयुत adj. prayuta confused
अप्रतिपद् adj. apratipad confused
विहस्तित adj. vihastita confused
व्याकुलित adj. vyAkulita confused
विप्लव adj. viplava confused
व्याकुल adj. vyAkula confused
विक्लव adj. viklava confused
युपित adj. yupita confused
व्याकीर्न adj. vyAkIrna confused
आकुल adj. Akula confused
भ्रामिन् adj. bhrAmin confused
अभिमाय adj. abhimAya confused
पापवसीयस् adj. pApavasIyas confused
विप्लावित adj. viplAvita confused
संश्लिष्ट adj. saMzliSTa confused
विमुग्ध adj. vimugdha confused
व्यतिकीर्ण adj. vyatikIrNa confused
लुब्ध adj. lubdha confused
विमूढ ppp. vimUDha confused
निर्मर्यादम् ind. nirmaryAdam confusedly
आबिलम् ind. Abilam confusedly
विमुह्यते verb vimuhyate { vimuh } be confused
विमुह्यति verb vimuhyati { vimuh } be confused
कदते verb kadate { kad } be confused
सम्भ्रमति verb 1 sambhramati { sam- bhram } be confused
विमुह्यति verb 4 vimuhyati { vi- muh } be confused
सम्भ्राम्यति verb 4 sambhrAmyati { sam- bhram } be confused
मुह्यति verb 4 Atm muhyati { muh } be confused
सन्दिह्यते verb pass. sandihyate { saMdih } be confused
अनाकुल adj. anAkula not confused
विसङ्कुल adj. visaGkula not confused
असंमूढ adj. asaMmUDha not confused
सम्भ्रान्त ppp. sambhrAnta very confused
चालयति verb caus. cAlayati { cal } make confused
सङ्कीर्णता f. saGkIrNatA confused order
कलकलरव m. kalakalarava confused noise
कलकलारव m. kalakalArava confused noise
सङ्कुल n. saGkula confused fight
आकुलकृत् adj. AkulakRt making confused
मूढग्राह m. mUDhagrAha confused notion
मुह्यति verb muhyati { muh } become confused
सम्प्रक्षोभते verb samprakSobhate { samprakSubh } become confused
सम्प्रक्षुभ्यति verb samprakSubhyati { samprakSubh } become confused
विप्रमोहयति verb caus. vipramohayati { vipramuh } render confused
आकुलेन्द्रिय adj. Akulendriya confused in mind
व्याहत adj. vyAhata confused alarmed
अभिसम्मूढ adj. abhisammUDha entirely confused
विगद m. vigada confused shouting
उत्पिञ्जर adj. utpiJjara extremely confused
कलकल m. kalakala any confused noise
व्यामुह्यते verb vyAmuhyate { vyAmuh } become confused in
विप्लुतभाषिन् adj. viplutabhASin speaking confusedly
सम्प्रमुग्ध adj. sampramugdha completely confused
सम्भ्राम्यति verb sambhrAmyati { sambhram } be greatly confused
सम्भ्रमति verb sambhramati { sambhram } be greatly confused
गजति verb gajati { gaj } be drunk or confused
बाष्पविक्लब adj. bASpaviklaba confused with weeping
अस्मेर adj. asmera not bashful or confused
कोलाहल m.,n. kolAhala loud and confused noise [of men , animals, etc]
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English