HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
show max.100 search results     show all
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
समर्पण n. samarpaNa delivering
वरिवस्कृत् adj. varivaskRt delivering
विशातन adj. vizAtana delivering
पारण adj. pAraNa delivering
विधायक adj. vidhAyaka delivering
स्परण adj. sparaNa delivering
विधायिन् adj. vidhAyin delivering
पप्रि adj. papri delivering
पेरु adj. peru delivering
निस्तारक adj. nistAraka delivering
पारक adj. pAraka delivering
परीत्ति f. parItti delivering
उद्धृति f. uddhRti delivering
निवेश m. niveza delivering
उत्सर्ग m. utsarga delivering
उत्सर्ग m. utsarga delivering
न्यास m. nyAsa delivering
उत्सर्ग m. utsarga delivering
उत्तार m. uttAra delivering
उत्तारण n. uttAraNa delivering
उद्धरण n. uddharaNa delivering
उपपादन n. upapAdana delivering
अर्पण n. arpaNa delivering
आरोपण n. AropaNa delivering
निवेदन n. nivedana delivering
सञ्चारण n. saJcAraNa delivering
विमोचक adj. vimocaka delivering from
पराददि adj. parAdadi delivering over
सम्प्रत्ति f. sampratti delivering over
समासर्जन n. samAsarjana delivering over
सम्प्रत्तिकर्मन् n. samprattikarman act of delivering over
अंहोमुच् adj. aMhomuc delivering from distress
मुच् adj. muc freeing or delivering from
स्पृत् adj. spRt delivering one's self from
सर्वबन्धविमोचन m. sarvabandhavimocana delivering from every bond
परिहार m. parihAra delivering or handing over
सम्प्रतिपादन n. sampratipAdana delivering or giving over to
पर्षिष्ठ adj. parSiSTha most mighty in delivering or rescuing
समर्पण n. samarpaNa delivering or handing completely over
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English