Why ads on spokensanskrit.org?


धरित्री f. dharitrI female bearer or supporter
धरित्री f. dharitrI earth
धरित्रीभृत् m. dharitrIbhRt king
धरित्रीभृत् m. dharitrIbhRt prince
धरित्रीधर m. dharitrIdhara mountain
धरित्रीधर m. dharitrIdhara earth-holder