HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
आहार m. AhAra diet
पारद्युतिक adj. pAradyutika dielectric [Elec.]
पीडाज्वाल तैल n. pIDAjvAla taila Diesel oil
आसन्नमरण adj. AsannamaraNa about to die
तुलित-आहार m. tulita-AhAra balanced diet [Biochem.]
पीडज्वाल गन्त्र n. pIDajvAla gantra Diesel engine
इन्दु m. indu point on a die
अदिन-स्थगित m. adina-sthagita adjourned sine die
गजः कथं मृतः ? sent. gajaH kathaM mRtaH ? How did the elephant die?
बिन्दुतन्त्र m. bindutantra die
आस्कन्द m. Askanda die
देवन m. devana die
आय m. Aya die
प्रासक m. prAsaka die
पाश m. pAza die
ग्लह m. glaha die
अस्त m. asta die
पाशक m. pAzaka die
उत्क्रमति verb utkramati { utkram } die
कालग्रासी भवति verb kAlagrAsI bhavati { kAlagrAsIbhU } die
निर्याति verb niryAti { niryA } die
कथावशेषीभवति verb kathAvazeSIbhavati { kathAvazeSIbhU } die
संस्तिष्ठते verb saMstiSThate { saMsthA } die
प्रयाति verb prayAti { prayA } die
उत्क्रामति verb utkrAmati { utkram } die
परागच्छति verb parAgacchati { parAgam } die
म्रयति verb mrayati { mR } die
म्रियते verb mriyate { mR } die
प्रलीयते verb pralIyate { pralI } die
प्रैति verb praiti { pre } die
उत्क्रामते verb utkrAmate { utkram } die
पञ्चतां याति verb paJcatAM yAti die [return to basic five elements]
प्रमिनाति verb praminAti { pramI } die
म्रियते verb mriyate { mR } die
उत्क्रमते verb utkramate { utkram } die
विगच्छति verb vigacchati { vigam } die
कालं करोति verb kAlaM karoti { kAlaM kR } die
निमीलति verb nimIlati { nimIl } die
उद्वयति verb udvayati { udvai } die
परैति verb paraiti { pare } die
सङ्गच्छते verb saGgacchate { saMgam } die
पञ्चतां गच्छति verb paJcatAM gacchati die [return to basic five elements]
गमति verb 1 gamati { gam } die
च्यवते verb 1 cyavate { cyu } die
विगच्छति verb 1 vigacchati { vi- gam } die
गच्छति verb 1 gacchati { gam } die
कालधर्मं गच्छति verb 1 kAladharmaM gacchati { gam } die
गन्ति verb 2 ganti { gam } die
जगन्ति verb 3 jaganti { gam } die
प्रलीयते verb 4 pralIyate { pra- lI } die
प्रलीन adj. pralIna died
संस्थित adj. saMsthita died
उपमृत adj. upamRta died
सात्म्य m. sAtmya diet
क्रम m. krama diet
आचारिक n. AcArika diet
विधान n. vidhAna diet
अनुगच्छति anugacchati die out [be extinguished]
लोहिताक्ष m. lohitAkSa red die [gaming]
अभिनिष्टान m. abhiniSTAna Visarga [\'sound which dies away\']
शान्त adj. zAnta died out
कृष्णाक्ष m. kRSNAkSa black die
नष्ट ppp. naSTa died away
अतिगमति verb atigamati pass away [die]
परिम्रियते verb parimriyate { parimR } die round
परिस्रवति verb parisravati { parisru } pass away [die]
मर्तव्य adj. martavya to be died
मरणीय adj. maraNIya to be died
कलि m. kali losing die
प्रेत्य gerund pretya having died
मिताहार m. mitAhAra scanty diet
उज्जिहानजीवित adj. ujjihAnajIvita about to die
गन्तुकाम adj. gantukAma about to die
सम्पक्व adj. sampakva about to die
मार्यते verb pass. mAryate { mR } cause to die
मरणभीरुक adj. maraNabhIruka afraid to die
मरणीय adj. maraNIya liable to die
मर्तव्य adj. martavya liable to die
सम्परेत adj. sampareta liable to die
विपद्यते verb vipadyate { vipad } perish or die
मुमूर्षु adj. mumUrSu wishing to die
प्रस्वापक adj. prasvApaka causing to die
पथ्य n. pathya wholesome diet
कालपक्व adj. kAlapakva destined to die
कृताय m. kRtAya die called kRta
द्वापर m. dvApara Die personified
प्रतिभोजन n. pratibhojana prescribed diet
लघ्वाहार adj. laghvAhAra moderate in diet
लघ्वाशिन् adj. laghvAzin moderate in diet
मरणनिश्चय adj. maraNanizcaya determined to die
सुमर n. sumara it is easy to die
मर्मर्ति verb Intens. marmarti { mR } die again and again
मेम्रीयते verb Intens. memrIyate { mR } die again and again
आयुःशेष adj. AyuHzeSa not yet about to die
मर्त्य adj. martya who or what must die
कलयति verb kalayati { kalaya } take hold of the die [called kali]
दुरक्ष m. durakSa bad or fraudulent die
अभिनिष्टान m. abhiniSTAna sound which dies away
अक्ष m. akSa die in a game of dice
गमित adj. gamita made to decease or die
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English