Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
वितथता f. vitathatA falsehood
जिह्मता f. jihmatA falsehood
दुष्टता f. duSTatA falsehood
निःसत्यता f. niHsatyatA falsehood
कूटता f. kUTatA falsehood
अलीकता f. alIkatA falsehood
कलह m. kalaha falsehood
द्वैधीभाव m. dvaidhIbhAva falsehood
कल्क m. kalka falsehood
कैतववाद m. kaitavavAda falsehood
जिह्म n. jihma falsehood
असत्य n. asatya falsehood
कूट n. kUTa falsehood
सत्येतर n. satyetara falsehood
असत् n. asat falsehood
द्वैध्य n. dvaidhya falsehood
कैतव n. kaitava falsehood
असत्य n. asatya falsehood
अलीक n. alIka falsehood
दुष्टत्व n. duSTatva falsehood
कौट n. kauTa falsehood
मृषोद्य n. mRSodya falsehood
जैह्म्य n. jaihmya falsehood
व्यलीक n. vyalIka falsehood
द्वय n. dvaya falsehood
अनृत n. anRta falsehood
कौटिल्य n. kauTilya falsehood
फल्गु f. phalgu falsehood lie
अद्रोघम् ind. adrogham without falsehood
अनृतवदन n. anRtavadana speaking falsehood
अपानृत adj. apAnRta free from falsehood
अद्रोघ adj. adrogha free from falsehood
सदसद्भाव m. sadasadbhAva truth and falsehood
अनृताख्यान n. anRtAkhyAna telling a falsehood
सूनृतानृत n. sUnRtAnRta truth and falsehood
सदसत् n. sadasat truth and falsehood
ऋतानृत n. RtAnRta truth and falsehood
सत्यानृत n. satyAnRta truth and falsehood
वितथयति verb vitathayati { vitathaya } accuse of falsehood
वितथवाच् adj. vitathavAc speaking a falsehood
वितथवादिन् adj. vitathavAdin speaking a falsehood
अलीक्य adj. alIkya belonging to falsehood
वितथाभिनिवेश m. vitathAbhiniveza inclination to falsehood
पुरुषानृत n. puruSAnRta falsehood respecting men
आक्षारयति verb caus. AkSArayati { A- kSar } blame by means of falsehood
सत्यानृत adj. satyAnRta containing truth and falsehood
असत्यशील adj. asatyazIla having an inclination to falsehood
कूटधर्म adj. kUTadharma where falsehood is considered a duty
सत्यमृषाविवेक m. satyamRSAviveka discrimination of truth and falsehood