HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
भीति f. bhIti fear
भी f. bhI fear
भय n. bhaya fear
भयं करोति verb 8 bhayaM karoti { kR } fear
भयानक adj. bhayAnaka fearful
त्रस्नु adj. trasnu fearful
भीतिमत् adj. bhItimat fearful
भीरु adj. bhIru fearful
त्रासिन् adj. trAsin fearful
निर्भय adj. nirbhaya fearlessly
भयस्य कारणं नास्ति sent. bhayasya kAraNaM nAsti Not to fear.
विक्रोश m. vikroza shriek of fear
भयाक्रान्त adj. bhayAkrAnta overcome by fear
भयस्य कारणं नास्ति sent. bhayasya kAraNaM nAsti No cause for fear.
वीराणां भयं नास्ति. sent. vIrANAM bhayaM nAsti. The heroes have no fear.
विश्वसति / -ते verb vizvasati / -te { vizvas } be free from fear or apprehension
तमोवृत adj. tamovRta fear
विक्लवता f. viklavatA fear
साशङ्कता f. sAzaGkatA fear
भी f. bhI fear
व्यथा f. vyathA fear
दरद् f. darad fear
प्रतिभी f. pratibhI fear
भिया f. bhiyA fear
अभिशङ्का f. abhizaGkA fear
आशङ्का f. AzaGkA fear
शङ्का f. zaGkA fear
उत्त्रास m. uttrAsa fear
परिभय m. paribhaya fear
स्तीर्वि m. stIrvi fear
रु m. ru fear
त्रास m. trAsa fear
शङ्कु m. zaGku fear
दर m. dara fear
उद्वेग m. udvega fear
परित्रास m. paritrAsa fear
भङ्ग m. bhaGga fear
आतङ्क m. AtaGka fear
भियस् m. bhiyas fear
समुद्वेग m. samudvega fear
m. ha fear
सम्भ्रम m. sambhrama fear
दरद m. darada fear
m. Da fear
वित्रास m. vitrAsa fear
शङ्क m. zaGka fear
m. Da fear
विषाद m. viSAda fear
हुताश m. hutAza fear
प्रत्रास m. pratrAsa fear
सङ्कोच m. saGkoca fear
रेक m. reka fear
तङ्क m.n. taGka fear
तङ्क m.n. taGka fear
n. tha fear
भीत n. bhIta fear
n. tha fear
विक्लवत्व n. viklavatva fear
भयन n. bhayana fear
उद्वेजन n. udvejana fear
प्रतिभय n. pratibhaya fear
आशङ्कित n. AzaGkita fear
साध्वस n. sAdhvasa fear
कातर्य n. kAtarya fear
विशङ्कते verb vizaGkate { vizaGk } fear
केटति verb keTati { kiT } fear
भ्यसते verb bhyasate { bhyas } fear
अपचायति verb apacAyati { apacAy } fear
आशंसते verb AzaMsate { AzaMs } fear
क्लवते verb klavate { klav } fear
आशङ्कते verb AzaGkate { AzaGk } fear
भ्रेषते verb bhreSate { bhreS } fear
शङ्कते verb zaGkate { zaGk } fear
भेषते verb bheSate { bheS } fear
प्रतिरक्षति verb pratirakSati { pratirakS } fear
उद्विजते verb udvijate { udvij } fear
भ्रेषति verb bhreSati { bhreS } fear
बिभेति verb bibheti { bhI } fear
उद्विजति verb udvijati { udvij } fear
आशंसति verb AzaMsati { AzaMs } fear
भेषति verb bheSati { bheS } fear
आशङ्कते verb 1 AzaGkate { A- zaGk } fear
त्रसति verb 1 trasati { tras } fear
दर्भति verb 1 darbhati { dRbh } fear
त्रसति verb 1 trasati { tras } fear
चायति verb 1 cAyati { cAy } fear
दर्भयति verb 1 darbhayati { dRbh } fear
दर्भयते verb 10 darbhayate { dRbh } fear
दर्भयति verb 10 darbhayati { dRbh } fear
बिभेति verb 3 bibheti { bhI } fear
त्रस्यति verb 4 trasyati { tras } fear
त्रस्यति verb 4 trasyati { tras } fear
आजिगाति verb AjigAti { AgA } visit [as fear or evil]
आशङ्कित adj. AzaGkita feared
शङ्कित adj. zaGkita feared
आशंसित adj. AzaMsita feared
कम्पन n. kampana shiver [due to cold, fear, etc]
अघल adj. aghala fearful
वरण्डक adj. varaNDaka fearful
भयदर्शिन् adj. bhayadarzin fearful
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English