Why ads on spokensanskrit.org?


स्थूलभाव m. sthUlabhAva grossness
स्थूलत्व n. sthUlatva grossness
स्त्यान n. styAna grossness
स्थौल्य n. sthaulya grossness