Why ads on spokensanskrit.org?


खुरली f. khuralI military exercise
खुरली f. khuralI place for military exercise
खुरली f. khuralI practising archery