Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
किरण m. kiraNa beam
किरण m. kiraNa sun- or moonbeam
किरण m. kiraNa ray
किरणायते verb denom kiraNAyate { kiraNAy } shed [light]
किरणायते verb denom kiraNAyate { kiraNAy } radiate
किरणायते verb denom kiraNAyate { kiraNAy } beam
किरणायते verb denom kiraNAyate { kiraNAy } ray out
किरणायते verb denom kiraNAyate { kiraNAy } eradicate
किरणस्फुरण n. kiraNasphuraNa radiation
किरणस्फुरण n. kiraNasphuraNa emanation
किरण m. kiraNa thread
किरण m. kiraNa beam of light
किरण m. kiraNa ray or beam of light
किरण m. kiraNa rein
किरण m. kiraNa very minute dust
किरण m. kiraNa sun
किरण m. kiraNa dust
किरणमय adj. kiraNamaya radiant
किरणमय adj. kiraNamaya bright
किरणपाणि m. kiraNapANi she sun
किरणपाणि m. kiraNapANi whose hands are rays
किरणपति m. kiraNapati lord of rays
किरणपति m. kiraNapati sun
किरणमालिन् m. kiraNamAlin garlanded with rays
किरणमालिन् m. kiraNamAlin sun
किरणस्फुरण n. kiraNasphuraNa vibes
किरणस्फुरण n. kiraNasphuraNa radiance