HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
मानुष्यक adj. mAnuSyaka human
मानुष्यक m. mAnuSyaka mankind
मनुष्ययुक्तं करोति verb 8 manuSyayuktaM karoti { kR } crew
मनुष्ययुक्तं करोति verb 8 manuSyayuktaM karoti { kR } supply with men
मनुष्ययुक्तं करोति verb 8 manuSyayuktaM karoti { kR } man
मनुष्य adj. manuSya human
मनुष्य adj. manuSya manly
मानुष्य adj. mAnuSya manly
मनुष्य adj. manuSya useful or
मनुष्य adj. manuSya friendly to man
मानुष्य adj. mAnuSya human
मनुष्य m. manuSya human being
मनुष्य m. manuSya class of deceased ancestors
मनुष्य m. manuSya husband
मनुष्य m. manuSya man
मानुष्य n. mAnuSya human nature or condition
मानुष्य n. mAnuSya humanity
मानुष्य n. mAnuSya manhood
मानुष्य n. mAnuSya manliness
मनुष्यजा adj. manuSyajA born of men
मानुष्यक n. mAnuSyaka human nature or condition
मानुष्यक n. mAnuSyaka human nature
मानुष्यक n. mAnuSyaka multitude of men
मनुष्यता f. manuSyatA state or condition of man
मनुष्यता f. manuSyatA humanity
मनुष्यता f. manuSyatA manhood
मनुष्यराज् m. manuSyarAj king of men
मनुष्यत्रा ind. manuSyatrA among men
मनुष्यत्रा ind. manuSyatrA to men
मनुष्यविश् f. manuSyaviz human race
मनुष्यविश् f. manuSyaviz mankind
मनुष्यचर adj. manuSyacara having dealings or intercourse with men
मनुष्यदेव m. manuSyadeva prince
मनुष्यदेव m. manuSyadeva Brahman
मनुष्यदेव m. manuSyadeva king
मनुष्यदेव m. manuSyadeva man-god
मनुष्यहार m. manuSyahAra man-stealing
मनुष्यजात n. manuSyajAta mankind
मनुष्यजात n. manuSyajAta human race
मनुष्यकार m. manuSyakAra human exertion
मनुष्यकार m. manuSyakAra deed of a man
मनुष्यकाय adj. manuSyakAya having a human body
मनुष्यकृत adj. manuSyakRta committed against men
मनुष्यालय m. manuSyAlaya human dwelling
मनुष्यालय m. manuSyAlaya house
मनुष्यलोह m. manuSyaloha world of men
मनुष्यपोत m. manuSyapota little boy
मनुष्यराज m. manuSyarAja human king
मनुष्यरूप n. manuSyarUpa human form
मनुष्यसव m. manuSyasava libation or sacrifice by men
मनुष्यविशा f. manuSyavizA human race
मनुष्यविशा f. manuSyavizA mankind
मनुष्यविश n. manuSyaviza human race
मनुष्यविश n. manuSyaviza mankind
मनुष्ययान n. manuSyayAna litter
मनुष्ययान n. manuSyayAna palanquin
मनुष्ययोनि m. manuSyayoni human womb
मनुष्यायुष n. manuSyAyuSa life-time of men
मनुष्यचित्त n. manuSyacitta thought or will of men
मनुष्यदुर्ग adj. manuSyadurga inaccessible owing to men
मनुष्यदुर्ग n. manuSyadurga place inaccessible
मनुष्यहारिन् m. manuSyahArin man-stealer
मनुष्यमात्र adj. manuSyamAtra only a man
मनुष्यनामन् n. manuSyanAman human name
मनुष्यपात्र n. manuSyapAtra cup or bowl of men
मनुष्यरथ m. manuSyaratha chariot of men
मनुष्यसभा f. manuSyasabhA assembly or crowd or meeting-place of men
मनुष्ययज्ञ m. manuSyayajJa act of devotion due to men
मनुष्ययज्ञ m. manuSyayajJa man-offering
मनुष्यशृङ्ग n. manuSyazRGga impossibility
मनुष्यशृङ्ग n. manuSyazRGga man's-horn
मनुष्यधर्म m. manuSyadharma highest condition
मनुष्यधर्म m. manuSyadharma law or duty or state or character of man
मनुष्यगन्ध m. manuSyagandha human odour
मनुष्यजन्मन् adj. manuSyajanman begotten by a man
मनुष्यमारण n. manuSyamAraNa killing a man
मनुष्यमारण n. manuSyamAraNa manslaughter
मनुष्यसाक्ष्य n. manuSyasAkSya presence of men as witnesses
मनुष्यसाक्ष्ये ind. manuSyasAkSye in the presence of men
मनुष्ययशस n. manuSyayazasa human glory or splendour
मनुष्यशोणित n. manuSyazoNita human blood
मनुष्यधर्मन् m. manuSyadharman having the nature or character of man
मनुष्यग्रन्थि m. manuSyagranthi knot formed by men
मनुष्यकिल्बिष n. manuSyakilbiSa transgression against men
मनुष्यामनुष्य m. manuSyAmanuSya men and not men
मनुष्यप्रकृति adj. manuSyaprakRti of human origin
मनुष्ययशसिन् adj. manuSyayazasin possessing human glory
मनुष्यच्छन्दस n. manuSyacchandasa metre of men
मनुष्यगन्धर्व m. manuSyagandharva human gandharvas
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English