Why ads on spokensanskrit.org?


मृणाल n. mRNAla fibrous root of lotus
मृणालमायूख n. mRNAlamAyUkha fiber optics [computer]
मृणालमयूखतन्तु m. mRNAlamayUkhatantu fiber-optic cable [computer]