HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
सोच्छ्वास adj. socchvAsa panting
श्वसिति verb zvasiti { zvas } pant
उच्छ्वसिति verb ucchvasiti { ucchvas } pant
प्रोथते verb prothate { pruth } pant
प्रोथति verb prothati { pruth } pant
उच्छ्वसिति verb 2, 1 ucchvasiti { ud- zvas } pant
ऊरुक n. Uruka pants
श्वसन adj. zvasana panting
फुप्फुकारक adj. phupphukAraka panting
स्वब्दिन् adj. svabdin panting
कारिका f. kArikA panting
शार्दूल m. zArdUla panther
कारक m. kAraka panting
श्वसथ m. zvasatha panting
प्रोथथ m. prothatha panting
स्वान m. svAna panting
घर्घरध्वनि m. ghargharadhvani panting
द्वीपिन् m. dvIpin panther
श्वास m. zvAsa panting
उद्धम m. uddhama panting
घोत्कार m. ghotkAra panting
ऊरुक n. Uruka pantaloon
नटन n. naTana pantomime
नृत्य n. nRtya pantomime
अर्धोरुक n. ardhoruka half pants
साभिनयम् ind. sAbhinayam pantomimically
चित्रकाय m. citrakAya tiger or panther
बाल m. bAla Indian Aloe pant [Aloe vera - Bot.]
द्वीपिन् m. dvIpin ounce or panther
पृदाकु m. pRdAku tiger or panther
मल्लघटी f. mallaghaTI kind of pantomime
घूत्कार m. ghUtkAra panting or puffing
जिह्वाप m. jihvApa panther or leopard [\'drinking with the tongue\']
द्वैप adj. dvaipa belonging to a tiger or panther
नृत्येक्षण n. nRtyekSaNa looking at a dance or pantomime
कलव्याघ्र m. kalavyAghra mongrel breed between a tigress and panther
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English