HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
प्रक्षिप्त ppp. prakSipta thrown at
प्रक्षिप्त ppp. prakSipta cast at
प्रक्षिप्त adj. prakSipta interpolated
प्रक्षिप्त adj. prakSipta projected
प्रक्षिप्त adj. prakSipta flung
प्रक्षिप्त adj. prakSipta thrown forth
प्रक्षिप्त adj. prakSipta hurled
प्रक्षिप्त adj. prakSipta thrown or cast at
प्रक्षिप्त adj. prakSipta inserted
प्रक्षिप्य ind. prakSipya having hurled
प्रक्षिप्य ind. prakSipya having thrown at
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } insert
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } put before
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } interpolate
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } cast
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } let down
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } hurl
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } launch a ship
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } throw or fling at or into
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } add
प्रक्षिपते verb prakSipate { prakSip } place in
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } put before
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } interpolate
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } cast
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } let down
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } hurl
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } launch a ship
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } throw or fling at or into
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } add
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } place in
प्रक्षिपति verb prakSipati { prakSip } insert
प्रक्षिपति verb 6 prakSipati { pra- kSip } throw away
प्रक्षेपयति verb caus. prakSepayati { prakSip } cause or order to cast or put into
प्रक्षिप्तवत् adj. prakSiptavat one who has thrown
प्रक्षिप्तवत् adj. prakSiptavat one who has thrown at
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English