Why ads on spokensanskrit.org?


प्राशास्त्र n. prAzAstra office of prazAstR
प्रशास्त्र n. prazAstra office of the prazAstR