Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
पुण्डरीक n. puNDarIka lotus-flower
पुण्डरीक m. puNDarIka tiger
पुण्डरीक m. puNDarIka kind of bird
पुण्डरीक m. puNDarIka kind of serpent
पुण्डरीक m. puNDarIka variety of the sugar-cane
पुण्डरीक m. puNDarIka white
पुण्डरीक m. puNDarIka kind of fragrant mango
पुण्डरीक m. puNDarIka name of a gaNadhara
पुण्डरीक m. puNDarIka kind of leprosy
पुण्डरीक m. puNDarIka Japanese mugwort plant [Artemisia indica - Bot.]
पुण्डरीक m. puNDarIka species of rice
पुण्डरीक m. puNDarIka fever in an elephant
पुण्डरीक m. puNDarIka kind of sacrifice
पुण्डरीक n. puNDarIka kind of drug
पुण्डरीक n. puNDarIka mark on the forehead
पुण्डरीक n. puNDarIka white umbrella
पुण्डरिकाक्ष m. puNDarikAkSa name of lord viSNu or kRSNa
पुण्डरिकाक्ष m. puNDarikAkSa lotus-eyed
पुण्डरिकाक्ष m. puNDarikAkSa species of aquatic bird
पुण्डरीकवत् adj. puNDarIkavat abounding with lotus-flowers
पुण्डरीकमुख adj. puNDarIkamukha lotus-faced
पुण्डरीकमुखी f. puNDarIkamukhI kind of leech
पुण्डरिकान्वय m. puNDarikAnvaya elephant of pANDu's race
पुण्डरिकान्वय m. puNDarikAnvaya elephant with peculiar marks
पुण्डरीकप्लव m. puNDarIkaplava species of bird
पुण्डरीकनयन adj. puNDarIkanayana lotus-eyed
पुण्डरीकनयन m. puNDarIkanayana species of bird
पुण्डरीकातपत्र n. puNDarIkAtapatra having the lotus for an umbrella
पुण्डरीकदलोपम adj. puNDarIkadalopama resembling a lotus-leaf
पुण्डरीकपलाशाक्ष adj. puNDarIkapalAzAkSa lotus. eyed