HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
show max.100 search results     show all
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
उद्धत adj. uddhata raised [such as dust, smoke]
उत्सिक्त ppp. utsikta raised
वेदिका f. vedikA raised seat
घा उन्नीत य phrase ghA unnIta ya e raised to x [math.]
रामः तं ताडयितुं हस्तम् उन्नीतवान् sent. rAmaH taM tADayituM hastam unnItavAn Rama raised his hand to hit him
आरोपित adj. Aropita raised
अनुष्टब्ध adj. anuSTabdha raised
उच्छ्रित adj. ucchrita raised
निमित adj. nimita raised
उद्धूत adj. uddhUta raised
उदस्त adj. udasta raised
अभ्युन्नत adj. abhyunnata raised
विनिवेशित adj. vinivezita raised
समुत्थित adj. samutthita raised
अध्यूढ adj. adhyUDha raised
उत्सन्न adj. utsanna raised
उद्वाहित adj. udvAhita raised
उत्तोलित adj. uttolita raised
उच्छ्वसित adj. ucchvasita raised
समुच्छ्वासित adj. samucchvAsita raised
निर्युक्त adj. niryukta raised
उद्धृत adj. uddhRta raised
संवर्धित adj. saMvardhita raised
हत adj. hata raised
उत्तम्भित adj. uttambhita raised
उत्सादित adj. utsAdita raised
उद्घटित adj. udghaTita raised
प्रोच्छ्रित adj. procchrita raised
उच्छ्वासित adj. ucchvAsita raised
उद्गूर्ण adj. udgUrNa raised
ऊर्ध्वक adj. Urdhvaka raised
उत्तुङ्गित adj. uttuGgita raised
समुद्गीर्ण adj. samudgIrNa raised
उद्योजित adj. udyojita raised
समभ्युन्नत adj. samabhyunnata raised
अभ्युदीरित adj. abhyudIrita raised
रोपित adj. ropita raised
उन्नमित adj. unnamita raised
उत्थापित adj. utthApita raised
प्रोद्यत adj. prodyata raised
उद्भूत adj. udbhUta raised
उद्घाटित adj. udghATita raised
उद्वर्तित adj. udvartita raised
समुदीरित adj. samudIrita raised
उच्छ्रायिन् adj. ucchrAyin raised
उद्धित adj. uddhita raised
अभ्युद्यत adj. abhyudyata raised
अधिरोपित adj. adhiropita raised
उत्क्षिप्त adj. utkSipta raised
उद्यत ppp. udyata raised
आरोपित ppp. Aropita raised
उन्नत ppp. unnata raised
उदूढ adj. udUDha raised up
समुद्यत adj. samudyata raised up
प्रोन्नत adj. pronnata raised up
उद्दण्डित adj. uddaNDita raised up
आरूढ adj. ArUDha raised up
समुन्नद्ध adj. samunnaddha raised up
ऊर्ध्वन्दम adj. Urdhvandama raised on
समूदक्त adj. samUdakta raised up
प्रौढ adj. prauDha raised up
समुन्नीत adj. samunnIta raised up
आरूढ adj. ArUDha raised up
उदञ्चित adj. udaJcita raised up
प्रोन्नमित adj. pronnamita raised up
उच्छ्रित ppp. ucchrita raised up
तटति verb taTati { taT } be raised
तटति verb taTati { taT } be raised
उत्कृष्यते verb pass. utkRSyate { utkRS } be raised
अनुदात्त adj. anudAtta not raised
सूच्छ्रित adj. sUcchrita well raised
मञ्च m. maJca raised seat
उत्केतन n. utketana raised flag
दूरोन्नमित adj. dUronnamita raised aloft
उदीर्य adj. udIrya to be raised
अर्चत्र्य adj. arcatrya to be raised
अभ्युच्छ्रित adj. abhyucchrita raised aloft
समुन्नत adj. samunnata raised aloft
उत्थाप्य adj. utthApya to be raised
पदीकृतत्व n. padIkRtatva being raised
उद्यम्य gerund udyamya having raised
उन्नमय्य ind. unnamayya having raised
उन्नम्य ind. unnamya having raised
समुद्धत adj. samuddhata raised well up
कृतोच्चैस् adverb kRtoccais raised on high
स्थपुट adj. sthapuTa unevenly raised
विषमोन्नत adj. viSamonnata raised unevenly
उद्यतकार्मुक adj. udyatakArmuka with raised bow
उत्पताक adj. utpatAka with raised flags
उद्यतशूल adj. udyatazUla with raised spear
पार्ण adj. pArNa raised from leaves
औपल adj. aupala raised from stones
वर्गीकृत adj. vargIkRta raised to a square
ऊर्ध्वाङ्गुलि adj. UrdhvAGguli with raised fingers
उदक्त adj. udakta raised or lifted up
प्रौढ adj. prauDha raised or lifted up
यथोच्छ्रितम् ind. yathocchritam as raised or erected
उत्पताका f. utpatAkA raised banner or flag
स्थपुट m. sthapuTa unevenly raised place
उद्वार adj. udvAra having the tail raised
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English