Why ads on spokensanskrit.org?


संनियोग m. saMniyoga commission
संनियोग m. saMniyoga connection with
संनियोग m. saMniyoga application
संनियोग m. saMniyoga injunction
संनियोग m. saMniyoga appointment
संनियोग m. saMniyoga precept
संनियोग m. saMniyoga attachment