Why ads on spokensanskrit.org?


सशोक adj. sazoka worrying
सशोक adj. sazoka sorrowful
सशोक adj. sazoka sad
सशोकता f. sazokatA sadness
सशोकता f. sazokatA sorrow