HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
show max.100 search results     show all
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
मूढ adj. mUDha stupid
मूर्ख adj. mUrkha stupid
विमातिता f. vimAtitA stupidity
मूर्खी भवति verb mUrkhI bhavati { mUrkhIbhU } become stupid or foolish
अबुध् adj. abudh stupid
दुर्मेधस् adj. durmedhas stupid
अबोध adj. abodha stupid
स्थूल adj. sthUla stupid
विचेतस् adj. vicetas stupid
कुण्ठ adj. kuNTha stupid
उन्मुग्ध adj. unmugdha stupid
निर्ज्ञान adj. nirjJAna stupid
अविज्ञ adj. avijJa stupid
विवर्ण adj. vivarNa stupid
यथोद्गत adj. yathodgata stupid
गृहेज्ञानिन् adj. gRhejJAnin stupid
अबुध adj. abudha stupid
दुर्विध adj. durvidha stupid
अज्ञ adj. ajJa stupid
स्थूलबुद्धि adj. sthUlabuddhi stupid
विमति adj. vimati stupid
मतिहीन adj. matihIna stupid
कुण्ठक adj. kuNThaka stupid
निर्मेध adj. nirmedha stupid
जलाशय adj. jalAzaya stupid
लोचक adj. locaka stupid
चूड adj. cUDa stupid
मन्द adj. manda stupid
अविदग्ध adj. avidagdha stupid
दुष्प्रज्ञ adj. duSprajJa stupid
कड adj. kaDa stupid
स्थूलधी adj. sthUladhI stupid
मूर adj. mUra stupid
कुण्ठित adj. kuNThita stupid
निष्प्रज्ञ adj. niSprajJa stupid
दुर्धी adj. durdhI stupid
हस्र adj. hasra stupid
वठर adj. vaThara stupid
जड adj. jaDa stupid
किम्पाक adj. kimpAka stupid
देवप्रिय adj. devapriya stupid
नामवर्जित adj. nAmavarjita stupid
जडात्मन् adj. jaDAtman stupid
वितान adj. vitAna stupid
जल adj. jala stupid
यथागत adj. yathAgata stupid
कुपटु adj. kupaTu stupid
निष्प्रतिभ adj. niSpratibha stupid
अबुद्धि adj. abuddhi stupid
दुर्मेध adj. durmedha stupid
हताश adj. hatAza stupid
विचेतन adj. vicetana stupid
मन्थर adj. manthara stupid
कुबुद्धि adj. kubuddhi stupid
आविद्ध adj. Aviddha stupid
निर्बुद्धि adj. nirbuddhi stupid
नामविवर्जित adj. nAmavivarjita stupid [nameless]
वैधेय adj. vaidheya stupid
निर्बोध m. nirbodha stupid
विमूढ m. vimUDha stupid
अनेड m. aneDa stupid
कषाय adj. kaSAya stupidity
मन्दता f. mandatA stupidity
जडता f. jaDatA stupidity
स्थूलता f. sthUlatA stupidity
अबुद्धि f. abuddhi stupidity
विषाद m. viSAda stupidity
अबोध m. abodha stupidity
मुग्धभाव m. mugdhabhAva stupidity
मन्दीभाव m. mandIbhAva stupidity
जडिमन् m. jaDiman stupidity
मूर्खिमन् m. mUrkhiman stupidity
मूढत्व n. mUDhatva stupidity
आचतुर्य n. Acaturya stupidity
दुष्प्रज्ञत्व n. duSprajJatva stupidity
शैशव n. zaizava stupidity
मूर्खभुय n. mUrkhabhuya stupidity
कुण्ठत्व n. kuNThatva stupidity
स्तम्ब n. stamba stupidity
जाड्य n. jADya stupidity
मूर्खत्व n. mUrkhatva stupidity
मौढ्य n. mauDhya stupidity
मौर्ख्य n. maurkhya stupidity
दुर्मेधस्त्व n. durmedhastva stupidity
स्थूलत्व n. sthUlatva stupidity
अजड adj. ajaDa not stupid
जल m. jala stupid man
जडधी adj. jaDadhI stupid-minded
जडीभूत adj. jaDIbhUta become stupid
जडधी adj. jaDadhI stupid-minded
जडधी adj. jaDadhI stupid-minded
मन्थरकौलिक m. mantharakaulika stupid weaver
बटुक m. baTuka stupid fellow
पीलति verb 1 pIlati { pIl } become stupid
जडभरत m. jaDabharata stupid bharata
यथाजात adj. yathAjAta stupid. foolish
गोमूढ adj. gomUDha stupid as an ox
जडीकृत adj. jaDIkRta rendered stupid
कुण्ठति verb kuNThati { kuNTh } be lazy or stupid
परमदुर्मेधस् adj. paramadurmedhas exceedingly stupid
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English