Why ads on spokensanskrit.org?


सुकृतिन् adj. sukRtin virtuous
सुकृतिन् adj. sukRtin doing good actions
सुकृतिन् adj. sukRtin prosperous
सुकृतिन् adj. sukRtin generous
सुकृतिन् adj. sukRtin fortunate
सुकृतिन् adj. sukRtin cultivated
सुकृतिन् adj. sukRtin wise