Why ads on spokensanskrit.org?
04.06.2020-04:23;18.204.227.117;3;triyukta;1;yes


त्रियुक्त adj. triyukta drawn by 3