Why ads on spokensanskrit.org?


उपहरति verb 1 upaharati { upa- hR } present [offer]
उपहरति verb upaharati { upahR } offer
उपाहरति verb upAharati { upAhR } bring near to
उपाहरति verb upAharati { upAhR } take to task
उपाहरति verb upAharati { upAhR } propitiate
उपहरति verb upaharati { upahR } gather
उपाहरति verb upAharati { upAhR } accomplish
उपाहरति verb upAharati { upAhR } subdue
उपाहरति verb upAharati { upAhR } offer
उपाहरति verb upAharati { upAhR } bring near to one's self
उपाहरति verb upAharati { upAhR } undertake
उपहरति verb upaharati { upahR } put together
उपाहरति verb upAharati { upAhR } give
उपहरति verb upaharati { upahR } apply
उपहरति verb upaharati { upahR } take away
उपहरति verb upaharati { upahR } place before
उपहरति verb upaharati { upahR } collect
उपहरति verb upaharati { upahR } reach forth
उपहरति verb upaharati { upahR } give to taste and
उपहरति verb upaharati { upahR } bring near
उपाहरति verb upAharati { upAhR } take away
उपाहरति verb upAharati { upAhR } prepare
उपहरति verb upaharati { upahR } destroy
उपाहरति verb upAharati { upAhR } reach over
उपाहरति verb upAharati { upAhR } make subject
उपाहरति verb upAharati { upAhR } bring near for
उपाहरति verb upAharati { upAhR } take before one's self
उपहरति verb upaharati { upahR } proffer
उपाहरति verb upAharati { upAhR } draw away
उपाहरति verb upAharati { upAhR } separate