Why ads on spokensanskrit.org?
04.06.2020-04:36;18.204.227.117;3;vRkSya;2;yes


वृक्ष्य n. vRkSya tree fruits
वृक्ष्य n. vRkSya tree-fruit