Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
विषाणवत् adj. viSANavat horned
विषाणवत् m. viSANavat boar
विषाणवत् m. viSANavat having tusks