Why ads on spokensanskrit.org?


विदग्धता f. vidagdhatA guile
विदग्धता f. vidagdhatA deceitfulness
विदग्धता f. vidagdhatA cleverness
विदग्धता f. vidagdhatA sharpness
विदग्धता f. vidagdhatA skill
विदग्धता f. vidagdhatA skill in