HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
दोषपूर्ण adj. doSapUrNa wrong
मिथु adverb mithu wrongly
मिथ्या indecl. mithyA wrongly
विमार्ग m. vimArga wrong way
विपन्न adj. vipanna gone wrong
मिथ्या indecl. mithyA wrongfully
उन्मार्ग adj. unmArga going wrong
अनर्थं करोति verb anarthaM karoti { kR } doing wrong
उत्पथास्थित ppp. utpathAsthita taken a wrong path
अन्यजात adj. anyajAta on the wrong side of the blanket
मा नाम अकास्यं कुर्यात् sent. mA nAma akAsyaM kuryAt I hope he will not do something wrong
प्रामादिक adj. prAmAdika wrong
विषम adj. viSama wrong
दुष्ट adj. duSTa wrong
प्रामादिक adj. prAmAdika wrong
असत् adj. asat wrong
दौर्जन adj. daurjana wrong
निर्युक्ति adj. niryukti wrong
अशुद्ध adj. azuddha wrong [errata in printing]
प्रामादिक adj. prAmAdika wrong
अनुचित adj. anucita wrong
कष्ट adj. kaSTa wrong
सदोष adj. sadoSa wrong
विप्रतिपन्न adj. vipratipanna wrong
दुर्जात adj. durjAta wrong
मूढ adj. mUDha wrong
प्रतिकूल adj. pratikUla wrong
अनिष्ट adj. aniSTa wrong
विधर्म adj. vidharma wrong
दुर्नीत adj. durnIta wrong
असाधु adj. asAdhu wrong
अपकारता f. apakAratA wrong
हिंसा f. hiMsA wrong
अपकृति f. apakRti wrong
अपराद्धि f. aparAddhi wrong
निकार m. nikAra wrong
द्रोह m. droha wrong
अपकार m. apakAra wrong
उपघात m. upaghAta wrong
धर्ष m. dharSa wrong
लङ्घन n. laGghana wrong
दौर्जन्य n. daurjanya wrong
पापक n. pApaka wrong
विपरीत ppp. viparIta wrong
अपकरोति verb apakaroti { apakR } wrong
दुर्जनी करोति verb durjanI karoti { durjanIKR } wrong
अपराध्यति verb 4 aparAdhyati { apa- rAdh } wrong
अपकारयति verb caus. apakArayati { apakR } wrong
कृतापकार adj. kRtApakAra wronged
मृषा adverb mRSA wrongly
पापम् adverb pApam wrongly
अक्ष्णया ind. akSNayA wrongly
असम्यक् ind. asamyak wrongly
मुधा ind. mudhA wrongly
विधर्मतस् ind. vidharmatas wrongly
वृथा ind. vRthA wrongly
व्यतिक्रमिन् adj. vyatikramin wronging
व्यतिक्रान्ति f. vyatikrAnti wronging
आपराधय्य n. AparAdhayya wronging
व्यतिक्रमण n. vyatikramaNa wronging
दुष्यति verb duSyati { duS } be wrong
पापकृत्यति verb pApakRtyati { pApakRtya } do wrong
अघयति verb aghayati go wrong
विद्रुह्यति verb vidruhyati { vidruh } do wrong
अभिचरति verb 1 Par abhicarati { abhi- car } do wrong
उन्मार्ग m. unmArga wrong way
अपथ n. apatha wrong way
वैषम्य n. vaiSamya wrongness
अविनिपातित adj. avinipAtita done wrong
अवेला f. avelA wrong time
कुगति f. kugati wrong path
दृष्टि f. dRSTi wrong view
विमार्ग m. vimArga wrong road
व्यध्व m. vyadhva wrong road
उत्पथ m. utpatha wrong road
विमार्ग m. vimArga wrong path
अकाल m. akAla wrong time
विपथ n. vipatha wrong road
उद्वर्त्मन् n. udvartman wrong road
विवर्त्मन् n. vivartman wrong road
विपद्यते verb vipadyate { vipad } go wrongly
विपद्यते verb vipadyate { vi- pad } go wrongly
पापचारिन् adj. pApacArin wrong-doing
पापकर adj. pApakara wrong-doing
उन्मार्गवर्तिन् adj. unmArgavartin going wrong
पापकर adj. pApakara wrong-doing
कृतापकार adj. kRtApakAra doing wrong
दुर्विदग्ध adj. durvidagdha wrongheaded
पापकर adj. pApakara wrong-doing
पापकर्मिन् adj. pApakarmin wrong-doing
पापकर्मिन् adj. pApakarmin wrong-doing
दुष्कर adj. duSkara doing wrong
पापकर्मिन् adj. pApakarmin wrong-doing
पापकर्तृ adj. pApakartR wrong-doing
उन्मार्गवृत्ति adj. unmArgavRtti going wrong
उन्मार्गगत adj. unmArgagata going wrong
पापकर्तृ adj. pApakartR wrong-doing
अप्रज्ञात्र adj. aprajJAtra being wrong
पापचारिन् adj. pApacArin wrong-doing
उन्मार्गयात adj. unmArgayAta going wrong
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English