Why ads on spokensanskrit.org?


श्रुत्वा zrutvA having heard
श्रुत्वा zrutvA after hearing
सृत्वन् adj. sRtvan nimble
सृत्वन् adj. sRtvan running
सृत्वन् adj. sRtvan swift
सृत्वन् m. sRtvan creator
सृत्वरी f. sRtvarI mother